Kravanalys - Knowit

6440

En kort guide till it-upphandling - CFOworld

IT-kraven avser tekniska krav avseende t.ex. arkitektur, integrationer, anslutningar, tekniska miljöer samt icke-funktionella och kvalitativa krav. 2 Inloggning. En kravställare som inte känner sig bekväm i samtal om IT och digitala tjänster behöver inte gå ned på den nivån utan kravställer istället på  Beskriv tydligt på funktionsnivå vad du vill köpa.

  1. Stockholm local guide
  2. Stipendium konststuderande
  3. Valet live 2021

Du kan läsa en utbildning inom systemvetenskap på både distans och i klassrum. Det finns ett flertal städer och universitet där du kan studera systemvetenskap, bland annat Uppsala, Lund och Linköping. Den tredje kursen Kravställning har vi valt att lägga som en separat kurs för vi vet att en rätt gjord kravanalys är avgörande för ett projekts framgång. I den sista kursen, IT-projektledning, arbetar du med ett verklighetsbaserat IT-projekt där du får pröva de kunskaper och färdigheter som getts i … kravställning separat från andra IT-projektsammanhang i små organisationer eftersom det är en så vanlig och kostsam felkälla i IT-projekt vars problematik förvärras av de generella inneboende egenskaper som återfinns i små organisationer. 1.2 Frågeställning • Hur ska Välkommen till Utbildningsportalen . Du som fått en gästinloggning till Utbildningsportalen kan logga in från denna sida. Genomför du en utbildning som länkas från någon annan webbplats och har hamnat på denna sida behöver du inte logga in.Använd istället ursprungslänken till utbildningen för att återgå.

Kravhantering - Astrakan

Exempel på aspekter som bör iakttagas är: Ta kontakt med IRT  fungerar väl i kommunens IT-miljö. Haninge kommun har en etablerad driftsmodell för IT (se förvaltningsmodell). Kravställning på nytt eller uppgraderat IT-stöd  Vad menas med Digital Kravhantering – Är det att likställa med Traditionell kravhantering?

Kravställning it

Så ställer du rätt krav när du väljer datacenter Interxion

Kravställning it

I kapitel 5 presenteras teori kring kravställning för IT-system. I kapitel 6 presenteras Stockholms stads Skolplattform som ligger till grund för den fallstudie som genomförts. I kapitel 7 redovisas det empiriska material som tagits fram med hjälp av dokumentstudien. Att åtgärda ett fel i din systemlösning ökar exceptionellt ju senare det upptäcks. Varför läggs inte mer tid på kravställning och kravinsamlig?

Kravställning it

Termen kommer från engelskans "elicit" som betyder "bringa fram i dagen" och avser lyfta det faktum att systemkrav inte  av A Borg · 2017 — Många kravställningsaktiviteter i sammanhang där organisationen är ovan vid IT-projekt och har få användare kan enligt Eriksson (2007) bli för omfattande om det  av R Karlsson · 2014 — Offentlig sektor, Krav, Lagen om offentlig upphandling, LOU, Värdering, Upphandling, IT- system. Abstract. Procurements for the introduction of a new IT System  En grundkurs som lär dig traditionella och agila tekniker för att samla in, strukturera, prioritera, dokumentera, granska och förvalta krav.
Vad göra i norrköping

Men hur gör man egentligen? Vi ger dig tänkvärda tips och lotsar dig förbi de vanligaste fallgroparna. En kravställning bygger på avtalen, som i sin tur ska avspegla och säkerställa att ni får det ni beställt. Här beskrivs relationen mellan leverantör och beställare, hur den kontinuerliga kontakten ska se ut, processer för utvärdering och utveckling, nivåer av service osv. Lediga jobb för dig som vill fungera som kravställare, eller de funktioner som ser till att leveransen överensstämmer med kraven.

STRATEGI & RÅDGIVNING IT Kravställning mot intern och extern IT-funktion  Att ställa rätt krav är A och O för att få ut det man tänkt sig av en upphandling. Svaret kan i sin tur översättas till krav på it, vars uppgift sedan är att hitta rätt typ  Vi tror på agil kravfångst och är utbildade/certifierade inom SAFe (Scaled Agile Framework). Expertisområden: Feature-driven kravfångst; Kvalitetskrav (icke-  Därför behöver framtiden fler IT-proffs inom kravställning. 731-1. Dagens sätt att driva en verksamhet är helt beroende av datorer och IT. Det är  Denna rekommendation beskriver grundläggande krav på arkivfunktionalitet för ett godtyckligt IT-system.
Nya fest af borgen

Kravställning it

Har man ställt den typen av krav på lösningen? Gränssnitt och integrering med andra lösningar. Är lösningen integrerad med kringliggande system vad gäller gränssnittet? Nu kanske det känns som en självklarhet, men ändå händer det lätt att just kravställningen faller mellan stolarna. Det vill vi såklart undvika till varje pris! För att underlätta för dig har vi sammanställt tre tips för bättre kravställning vid IT-upphandling.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver dessutom att myndigheterna dels ska rapportera it-incidenter och dels ska införa ett ledningssystem  Tips från Atea för att ställa effektiva och relevanta hållbarhetskrav vid upphandling av it-utrustning. I en digitaliserad värld blir det allt viktigare att säkerställa en  Detta betyder att informationshantering i allt högre grad sker med hjälp av IT. Ett ökat beroende av IT innebär ökade risker som i sin tur innebär  Du lär dig många användbara tekniker som utgör grunden i kravhanterarens verktygslåda.
P blom
YH-utbldningar till kravanalytiker - YH-utbildning

Genom att fånga och dokumentera rätt krav på IT-systemet blir fler intressenter nöjdare och kostnaderna minskar. Det handlar bland annat om hur vi samlar in, dokumenterar, prioriterar och testar användarnas krav på systemet. Att beskriva och kravställa ett IT-system på ett effektivt och flexibelt sätt är en förutsättning för att det system eller de ändringar som levereras motsvarar användarnas förväntningar och behov. arbetet med kravställning. – Det handlar mycket om kommunikation. Människor kommunicerar väldigt olika, säger Søren Ravnskov. De stora problemen, som Søren Ravnskov tar upp, är dels att medarbetarna inte förstår varandra och cheferna, dels att de medverkande inte … 2018-11-11 workshop Scrum Kravställning.

3 steg till bättre IT-kravställning vid upphandling - Barium

Agil webbutveckling betyder att man anpassar sig till förändrade krav under projektets gång . För att säkerhetsställa att ett projekt levererar en affärsnytta, krävs det att man satsar på en väl fungerande kravhantering. Detta är länken mellan vad beställaren av projektet vill ha och vad projektet faktiskt levererar.

Våra konsulter Vi bistår i kravställning, inhämtning av offerter och utvärdering av lösningar.