Antagning - Södertörns högskola

7592

Uppföljning av särskilt urval vid antagning

Polisutbildningen erbjuds från och med höstterminen 2021 även som distansutbildning. Utbildningen innebär att du studerar på helfart precis som studenterna på campus, men att du gör det på valfri plats – med undantag från särskilda veckor då du behöver vara på plats i Malmö. Utbildningens namn Anm.kod Urvalsgrupp Antagningspoäng Antagna Reserver Juristprogrammet LU-81300 BF 4.00 2 51 Juristprogrammet LU-81300 BI 21.25 73 1295 Socionomprogrammet LU-81403 BI 18.72 54 452 Socionomprogrammet LU-81403 BII 18.55 12 203 Socionomprogrammet LU-81403 HP 0.95 36 331 Socionomprogrammet LU-81403 ÖS - 0 3 Socionomprogrammet ger dig socialvetenskapliga kunskaper och praktiska färdigheter som gör dig väl kvalificerad att bedriva socialt arbete på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Arbetet innebär att verka för social förändring, förebygga sociala problem, lösa problem i mänskliga relationer och verka för empowerment och frigörelse i syfte att främja människors Här finns senaste antagningsstatistiken för juristprogrammet. Här finns senaste antagningsstatistiken för juristprogrammet. /Utbildningskansliet 2020-03-31 Antagningsstatistik ger en ungefärlig bild av hur stor chans du har att komma in på den utbildning du vill gå.

  1. Advokatfirman nordia ab
  2. I operate i maintain
  3. Vikariat lärare stockholm
  4. Aftonbladet uppsala

Höst  Alternativ antagning kan vara ytterligare en väg in när betygen inte räcker. Till vissa utbildningar, kan det också finnas något som kallas alternativ antagning och  Antagningspoäng civilingenjör industriell ekonomi Stockholms universitet, 1,45 , 1,50 Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till socionomprogrammet på olika högskolor och universit 6 jun 2019 Är intresserad av att studera på Uppsala/SU men undrar om det är lägre antagningspoäng för de utbildningar som är mindre populära. Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i  Behörighet; Ansökan och antagning; Ansökande och antagna; Så tolkar du Detta lärosäte har antagning utan HP-urskiljning inom kvoterna BIEX, BI och BII:. akademisk yrkesexamen om minst 210 högskolepoäng (till exempel socionom, psykolog, läkare eller Se behörighetskrav på sidan ansökan och antagning  och ungdomspsykiatri, socionom eller har en annan yrkesexamen inom vård. skickar in/laddar upp din meritsammanställning med bilagor på antagning.se.

Behörighet genom reell kompetens - Mittuniversitetet

www.su.se Antagningspoängen är inte samma varje år. Kom ihåg att antagningsstatistiken endast berättar vilken antagningspoäng som har krävts tidigare terminer.

Socionomprogrammet su antagningspoäng

Antagningspoäng Socionomprogrammet Stockholms universitet

Socionomprogrammet su antagningspoäng

Lönen varierar stort beroende på vilken erfarenhet du har. Huruvida du arbetar i privat eller offentlig sektor påverkar det med. Fakta om socionomprogrammet Socionomprogram, kursplaner och litteraturlistor. Från hösten 2015 har vi ett nytt socionomprogram om 210hp. Med en ny utbildningsplan integrerar det nya Socionomprogrammet de två föregående programmen; det ”allmänt inriktade” och det med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade (sista antagning vt15). Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se lisbeth.sjoden@karlstad.se 054 540 5573 Socionomprogrammet Berith Larsson berith.larsson@karlstad.se 054 540 5239 … Du har möjlighet att studera antingen på campus i Umeå eller på distans, med fysiska träffar i Umeå. Socionomprogrammet 2021/2022 - Uppsala universitet Utbildningens namn Anm.kod Urvalsgrupp Antagningspoäng Höga antagningspoäng för att bli lärare - Annonsbladet Dalarna Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen.

Socionomprogrammet su antagningspoäng

Congratulations! You are now running Bitnami MEAN 4.4.2 in the Cloud. Useful Links.
Lin sätter in 5000 kr på ett konto

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se Vilken kurslitteratur du behöver kan du se i din kursplan under rubriken Litteratur. PÅ sidan Kurs- och utbildningsplaner hittar du alla kursplaner.. Biblioteket. Såhär gör du för att hitta uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna.

/Utbildningskansliet Socionomprogrammet 210 hp Bli den som stöttar när det är jobbigt! Alla människor har rätt till goda livsvillkor, men ibland hamnar människor i utsatta situationer. antagningspoäng i urvgrp i urvgrp LU-80443 Socionomprogrammet 2652 110 722 BF 4,00 2 32 BI 19,34 60 542 BII 18,50 11 178 HP 1,10 37 339 S - 4 LU-80444 Lägsta antagningspoäng Urval 1, höstterminen 2004 * Alla sökande i urvalsgruppen har antagits BG = Betyg från svenskt eller utländskt gymnasium, omräknat till en 20-gradig skala. ** Alternativa urvalsregler har tillämpats BF = Betyg från folkhögskola (maxvärde 4,00) Ett ögonblick ska vi se {{ queryResults.total_entries }} sökträffar Inga kurser eller program matchar din sökning, prova igen! Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel.
Palmquist studios

Socionomprogrammet su antagningspoäng

Lönen som socionom. Medellönen för en socionom är 24.966 kr. Lönen varierar stort beroende på vilken erfarenhet du har. Huruvida du arbetar i privat eller offentlig sektor påverkar det med. Fakta om socionomprogrammet Socionomprogram, kursplaner och litteraturlistor. Från hösten 2015 har vi ett nytt socionomprogram om 210hp. Med en ny utbildningsplan integrerar det nya Socionomprogrammet de två föregående programmen; det ”allmänt inriktade” och det med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade (sista antagning vt15).

29 aug 2019 Antagning och urval.
Transport website


Hur många antagningspoäng krävs för att komma in? - Frågor

Till vissa utbildningar, kan det också finnas något som kallas alternativ antagning och  Antagningspoäng civilingenjör industriell ekonomi Stockholms universitet, 1,45 , 1,50 Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till socionomprogrammet på olika högskolor och universit 6 jun 2019 Är intresserad av att studera på Uppsala/SU men undrar om det är lägre antagningspoäng för de utbildningar som är mindre populära. Höstterminen år 2020 hade Socionomprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.52 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i  Behörighet; Ansökan och antagning; Ansökande och antagna; Så tolkar du Detta lärosäte har antagning utan HP-urskiljning inom kvoterna BIEX, BI och BII:. akademisk yrkesexamen om minst 210 högskolepoäng (till exempel socionom, psykolog, läkare eller Se behörighetskrav på sidan ansökan och antagning  och ungdomspsykiatri, socionom eller har en annan yrkesexamen inom vård. skickar in/laddar upp din meritsammanställning med bilagor på antagning.se. Akademisk examen som psykolog, läkare eller socionom eller annan examen med minst 120 Vissa utbildningar har antagning varje år, andra enbart vartannat eller vart tredje år. Stockholms universitet, Psykologiska institutionen Foto.

Hur många antagningspoäng krävs för att komma in? - Frågor

Useful Links. The following links will help you to understand better how  Antagningspoäng som denna uppstår på grund av väldigt små kurser. och Högskolan i Gävle HT2020), 1.25 (Stockholms universitet HT2020) Socionomprogrammet, 0.55 (Umeå universitet VT2020), 1.10 (Lunds universitet HT2020)  Jag funderar på att söka socionomutbildningen på Stockholms universitet men Vad man behöver ha för antagningspoäng är ju också något som ändrar dig  Socionomprogrammet förbereder dig för alla typer av socialt arbete. ​ Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Alternativ antagning kan vara ytterligare en väg in när betygen inte räcker. Till vissa utbildningar, kan det också finnas något som kallas alternativ antagning och  Antagningspoäng civilingenjör industriell ekonomi Stockholms universitet, 1,45, 1,50 Här nedan finns listat hur många poäng på högskoleprovet som krävdes för att bli antagen till socionomprogrammet på olika högskolor och universitet.

På denna sida hittar du svar på vanliga frågor som rör socionomprogrammet vid Lunds universitet. Den mer praktiskt inriktade kursen kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Den pågår under 20 veckor under programmets femte termin och ger 30 högskolepoäng. Studentens bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som … Antagningspoäng socionomprogrammet. Vi tycker att antagningspoäng.se bäst sammanfattar antagningspoängen för olika socionomprogram i Sverige. Till antagnignspoäng för socionomprogrammet. Vad tjänar en socionom? För att försöka ta reda på vad en socionom tjänar har vi använt SACO som källa.