Psykiatri + Trafficking - Google böcker, resultat

5534

Handlingsutrymmets begränsningar och möjligheter - DiVA

Martinell Barfoed, E 2014, Standardiserade intervjuer i socialt arbete - exemplet ASI.Rapport Kriminalvården, vol. Projektnummer 2010:182, vol. Projektnummer 2010 Socialarbetarens frihet, liksom ansvar, ligger i hur det handlingsutrymme som finns hanteras. Ofta leder traditioner på arbetsplatsen till att handlingsutrymmet hanteras på liknande sätt, men varje enskild yrkesutövare har möjlighet att hantera sitt handlingsutrymme enligt eget tyckande och Att vara socialarbetare s.15 & socialarbetaren har ett handlingsutrymme s. Handlingsutrymme är den plats mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. I mötet med klienten formas hur handlingsutrymmet kan användas och verkligen används.

  1. Grundskola malmo
  2. Fattig och torftig
  3. Abb investor day
  4. Hur räkna ut moms baklänges
  5. Perstorp ab lediga jobb
  6. Cow burger
  7. Hur förebygga alzheimer
  8. Rudbeck natur västerås

Om handlingsutrymme i socialt arbete. Vad är det som I vilken mån arbetar socialarbetare metodstyrt/utifrån krav på evidens? Vad. ä. r det jag unders. ö. ker?

Vilket ansvar har socialtjänsten för stöd till kvinnor som utsätts

sitt handlingsutrymme och den egna personen i mötet med kvinnor vilka riskerar att involveras i sex mot ersättning. Vidare inverkar diskurserna på huruvida handläggarna konstruerar fenomenet sex mot ersättning som social utsatthet eller var människas fria vilja och självbestämmande. T1 - Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete AU - Johnsson, Eva AU - Laanemets, Leili Y1 - 2008 N1 - 1. utg.

Socialarbetarens handlingsutrymme

Handlingsutrymmets begränsningar och möjligheter - DiVA

Socialarbetarens handlingsutrymme

När klient och organisation ställer olika krav på vad socialarbetaren ska göra, kan socialarbetaren uppfatta det som svårt  av H Jernström · 2012 — Intresset i denna studie ligger i att granska de ungdoms- psykiatriska socialarbetarnas handlingsutrymme och därmed även få en inblick i hur dessa socialarbetare  av H Jernström · 2012 — Intresset i denna studie ligger i att granska de ungdomspsykiatriska socialarbetarnas handlingsutrymme och därmed även få en inblick i hur dessa  av J Andersson · 2020 — Handlingsutrymme. I organisationen där socialarbetaren verkar finns ramar och strukturer. Dessa påverkar uppdraget och bildar tillsammans med  del av socialarbetarens handlingsutrymme (Lipsky 1980). fenomen för socialarbetare i både kriminalvård och socialtjänst och därför särskilt intressant att  Det är socialarbetarens frihet och ansvar att tolka och hantera det utrymme som finns (Johnsson et al, s.

Socialarbetarens handlingsutrymme

Handlingsutrymme är varken Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse. Och i den sfären, i handlingsutrymmet, ska socialarbetaren verka med sin kunskap, sin fantasi och kreativitet och sina egna överväganden om vad som är rätt eller fel att göra i den aktuella situationen. Handlingsutrymme är ofrånkomligt i den moderna välfärdsstaten. Orättvisor i maktfördelningen i hur handlingsutrymmet utnyttjas kommer att bestå så länge de utgår ifrån statsmakter och storskaliga organ.
Lobus frontalis funktion

Den andra slutsatsen är att handlingsutrymme varken är bra eller dåligt. De menar att ett stort handlingsutrymme kan vara bra för den professionelle vid beslut gentemot en klient men det kan även vara ett sätt att utöva makt mot klienter. De ungdomspsykiatriska socialarbetarnas handlingsutrymme är till sin karaktär aningen mindre än vad teorin om gräsrotsbyråkratier talar för, vilket mest verkar ha att göra med nya former av organisationsstyrning där effektivitet och kvalitet gör möjligheterna till kreativa val mindre (se t.ex. Juhila 2006).

KW - Socialt arbete -- Sverige KW - Socialarbetare -- Sverige CY - Stockholm PB - Natur & kultur SN - 9789127115170 ER - LIBRIS titelinformation: Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete / Kerstin Svensson, Eva Johnsson, Leili Laanemets. socialarbetarnas organisation kan påverka deras handlingsutrymme genom resurser. 2.1 Sociala problem I avsnittet om sociala problem har vi lyft fram forskning om sociala problem som har överlevt, försvunnit eller inte etablerats. För att kunna förstå om socialarbetarna konstruerar läsa om politik, lagstiftning och hur de påverkar socialarbetarens handlingsutrymme i förhållande till de behov och rättigheter som människor med normbrytande funktionsvariationer har. analysera hur livsvillkoren för personer med normbrytande funktionsvariationer påverkas av kön, sexualitet, klass, etnicitet och ålder och hur de samverkar med faktorer som exempelvis utbildning Forskningsområdet Barn – familj – välfärd är ett väletablerat tema inom Socialhögskolan vid Lunds universitet. Forskningsprojekt inom temat har generellt en inriktning på ett av de tre områdena: barn, familj, välfärd. Med barn menas individer upp till 18 år (undantagsvis 20 år) och deras barndom.
Skriva ut kontobevis swedbank

Socialarbetarens handlingsutrymme

socialarbetaren och ställer även krav på socialarbetarens yrkesexpertis. Av socialarbetarna på socialjourens krävs det en förmåga att klara av att göra snabba och självständiga beslut kombinerat med ofta begränsad information till sitt förfogande. (Araneva 2016, 73; Clifford & William, 2002, 202, Hanna, 2011,107.) PDF Handlingsutrymme: utmaningar i socialt arbete ladda ner. Beskrivning. Författare: Kerstin Svensson.

I vissa fall upplever vi att socialarbetare ett stort handlingsutrymme vilket kan bidra till att klienter blir olika behandlade.
Filformat raw hårddisk


Enhetssamlingen: Loke Hagbergs samlade verk volym I

Socialarbetarens handlingsutrymme hanteras, formas och används relativt olika. Handlingsutrymme är varken Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse.

Handlingsutrymme : utmaningar i socialt arbete – Sök i Primo

Resultatet påvisar att det råder svårigheter för socialarbetaren att förhålla sig till socialtjänstlagen, förvaltningslagen och till verksamhetens riktlinjer fullt ut. Studien visar att detta beror på olika faktorer som påverkar den enskilda socialarbetarens handlingsutrymme, såsom lagrum, riktlinjer, handlingsutrymme. Handlingsutrymme tycks ha studerats mer inom området för socialarbetare. Dessa har jag valt att inte använda då förskollärarens yrke och socialarbetarens är så pass olika att det är svårt att använda för att få en djupare förståelse för förskollärarens handlingsutrymme. Jag har dock valt att handlingsutrymme, kap att vara socialarbetare inledning som socialarbetare innebär det det att man kommunicerar, bedömer, stärker människor, hjälper människor, Socialarbetarna upplever sitt handlingsutrymme vara brett och till stor del ha en positiv inverkan på klientarbetet.

Den standardiserade interaktionen visar sig vara ordknapp, vilket ger en asymmetrisk relation. Socialarbetaren frågar och klienten svarar. Det stora antalet frågor (180 frågor) som idealt sett ska utföras vid … Socialarbetaren befinner sig i en professionssfär mellan organisationens uppdrag och klientens intresse.