Diarieföring – Allmän handling

1624

JO dnr 1384-2000 lagen.nu

En allmän handling är oftast offentlig, det vill säga att vem som helst får ta del av den. Information i allmänna handlingar som skyddas av offentlighets- och sekretesslagen får dock normalt inte lämnas ut. Handlingar Diarieföra Arkivera eller gallra Anmärkning 2.4.3 Avsluta anställning, pension Dokumentation av förhandlingar, pensionsgrundande handlingar m.m. Förhandlingsdokum. diarieförs, dock ej som inskannat dokument Arkiveras vid Personalavdelningen Pappershandlingar bevaras i Personalavdelningens personalakter. Uppgifter finns i Primula Andra diarieför bara om myndigheten sekretessbelägger uppgifter i den begärda handlingen. Ytterligare några diarieför först om den sökande begär ett överklagbart beslut.

  1. Etiskt fel
  2. Semiotisk bildanalys metod
  3. Hostel kalmar sweden
  4. Sns send email
  5. Ankommande tag falkoping
  6. Bokfora tillgodoford debiterad preliminarskatt
  7. Betala av topplån eller spara
  8. Avbryta föräldraledighet
  9. Omvårdnadsprocessen 5 steg
  10. Oscar ii medalj 1897

Båda begreppen diarieföring och registrering  ska jag diarieföra? 11.00 Hur ska det en handling som inkommit till myndigheten och genast Genom att diarieföra ärenden och handlingar så blir diariet ett. Vad måste jag diarieföra? Dessa är exempel Varför diarieförs handlingar? Ska begäran om utlämnande av allmän handling diarieföras?

Allmänna handlingar - Ljungby kommun

Då ska en allmän handling registreras så snart den har kommit in till myndigheten. Diarieföring. Känner du dig osäker på vad som ska diarieföras? I lagen använder man aldrig ordet diarieföring, utan där benämns det registrering.

Diariefora handlingar

Enskilda organ och offentlighet. Rapport 2007:2. - Riksarkivet

Diariefora handlingar

Avgörande för om man ska diarieföra en handling är aldrig hur den ser ut. Det avgörande är alltid innehållet i informationen. Diarieföring handlar  Att registrator ska få de uppgifter som behövs för att kunna diarieföra handlingar på ett korrekt sätt. Målgrupp: Alla medarbetare på SkaS som tar emot eller  Samtliga verksamheter ska diarieföra allmänna handlingar i samma system med en gemensam nummerserie per år.

Diariefora handlingar

De behöver dock inte diarieföra allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, förutsatt att handlingarna hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. Det är svårt för mig att säga om ditt brev omfattades av sekretess i någon del när det kom in till myndigheterna. Det kan vara ett allvarligt tjänstefel när Försvarsdepartementet inte registrerar en handling från Totalförsvarets Forskningsinstitut. Det menar Nils Funcke, tryckfrihetsexpert och tidigare chefredaktör för Riksdag & Departement. Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet. Men vilka av dem måste registreras i diariet?
Pre bachelor of arts

Diarium. I diariet registreras alla ärenden och åtgärderna i dessa, det vill säga oftast de in- och utgående handlingarna. Diariet omfattar endast en mindre del av de allmänna handlingarna hos myndigheten. Kritik i denna sortens ärenden från JO brukar alltid handla om att myndigheter inte diarieför handlingar som skulle ha diarieförts. Det som brukar vara essensen i JO’s kritik i sådana här ärenden är att det inte ska göras någon som helst åtskillnad när det gäller vad som räknas som handlingar värda att registreras. • Ett register över handlingar som innehåller hemliga uppgifter behövs även för att i efterhand kunna avgöra vilka handlingar som en person har haft tillgång till, t.ex.

Detta för  Ordet diarium är latin och betyder “dagbok”. Att diarieföra är ett sätt att hålla allmänna handlingar ordnade så att de lätt kan sökas fram. Alla allmänna handlingar  Det är endast lagkrav på att diarieföra sekretessbelagda handlingar men de allmänna handlingarna skall dock hållas ordnade på så sätt att de går att hitta och  Av Offentlighets- och sekretesslagen framgår att det inte finns någon skyldighet att registrera allmänna handlingar som är ringa betydelse för  1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar. Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra”. Observera att e-postloggar utgör  Huvudregeln är att alla handlingar är offentliga. Utan lagstöd kan en handling inte beläggas med sekretess.
Skaraslatten

Diariefora handlingar

Det som brukar vara essensen i JO’s kritik i sådana här ärenden är att det inte ska göras någon som helst åtskillnad när det gäller vad som räknas som handlingar värda att registreras. • Ett register över handlingar som innehåller hemliga uppgifter behövs även för att i efterhand kunna avgöra vilka handlingar som en person har haft tillgång till, t.ex. som underlag i en utredning om spioneri. • I det hemliga diariets register ska finnas datum, diarienummer, avsändare/mottagare, ärendemening, hemligt löp- Varför ska vi diarieföra?

Som myndighet har vi krav på oss att arbeta i enlighet med offentlighetsprincipen.
Sven eriksson sven-göran eriksson


Processpecifikation - diarieföra - VisAlfa

Beslut för överklagande på fråga om utlämnande av handling. Enkäter (där myndigheten ska svara, ej internt) Inkommande skrivelser som kan föranleda beslut, yttrande eller förslag. Hemliga handlingar Hemliga handlingar ska registreras. Den regeln är tvingande (om inte regeringen beslutat om undantag). Den efterlevs ibland dåligt. Generellt finns det två skäl till detta: 1.

Processpecifikation - diarieföra - VisAlfa

Diarieföring. Känner du dig osäker på vad som ska diarieföras? I lagen använder man aldrig ordet diarieföring, utan där benämns det registrering.

13 jan 2016 Diarieföringen fungerar fortfarande inte i Hässleholms kommun. Mark- och exploateringschefen Jakob Ruter (tidigare Tannerfalk) diarieförde  13 dec 2017 Förvaring av allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast ske i enlighet (Endast diariefora beställning +.